Sig velkommen til ’Naturskånsom’ – et ny mærke for bæredygtigt fiskeri

Vil du være sikker på, at du støtter bæredygtigt fiskeri, når du køber fisk?

Med det nye mærke ’Naturskånsom’, bliver det meget nemmere for dig at danne overblikket. Mærket er statskontrolleret og lanceret af Miljø- og Fødevarestyrelsen. Naturskånsom henvender sig til detailhandlen, forbrugere, fiskere, restauratører og andre som prioriterer og ønsker at støtte bæredygtigt fiskeri. NaturSkånsomt fiskeri værner om et hav fuld af liv og sikrer fisk af høj kvalitet.  


Mærkningsordningen hviler på fem krav

For at fisken du fanger, i køledisken, hos fiskemanden eller i restauranten kan få mærket, skal det leve op til fem overordnede krav.

  • Fisk der bærer mærket NaturSkånsom, skal komme fra sunde og ikke-truede bestande
  • Fiskerne må udelukkende fiske med skånsomme redskaber f.eks. garn og flydetrawl 
  • Fiskekutterne må ikke være mere end 17 meter lange
  • Min. 80% af fangstrejserne må ikke vare mere end 48 timer 
  • Fartøjsførerne skal gennemføre og bestå et kursus for at sikre friske fisk af høj kvalitet.


NaturSkånsom og MSC

I samme kategori som NaturSkånsom, findes det velkendte blå MSC-mærke (Marine Stewardship Council), som er en international mærkningsordning der også har fokus på miljøvenligt og bæredygtigt fiskeri.
MSC bygger på tre hovedprincipper:

  1. Sund fiskebestand
  2. Minimal miljøpåvirkning
  3. Effektiv fiskeriforvaltning

Ligesom NaturSkånsom, tager MSC højde for fiskebestandens sundhed, og fiskeriet skal forvaltes således, at havets økosystemer beskyttes og bevares. I modsætning til NaturSkånsom, har MSC mærkningsordningen ikke fokus på kystnært fiskeri og der stilles ingen krav til fiskefartøjets størrelse. Ydermere er det tilladt fiskerne at fiske med flere forskellige redskaber fx bundtrawl.

Hvilke fisk kan så få Naturskånsommærket?

Flere fiskearter i Østersøen, Nordsøen, Skagerrak og Kattegat som bliver fanget Naturskånsomt, og som du fremover kan støtte ved at gå efter mærket.

Det gælder b.la. Rødspætte, Sild, Brisling, Hestemakrel, Pighvarrer, Kulmule og Jomfruhummer.

Her kan du se hele listen over fisk der kan mærkes med Naturskånsom.

Hvis du vil læse mere om NaturSkånsom, kan du besøge NaturSkånsom’s hjemmeside 

Få ugens 2 opskrifter


Samtykke (GDPR) ?

Fisk 2 gange om ugen  -  Axelborg, Axeltorv 3, 4. sal  -  1609 København V  - Kontakt os på telefon 33 39 40 28