Hvad er bæredygtig fisk? 

Helt generelt betyder bæredygtighed, at der er tale om en naturlig ressource, der bruges på en måde, så den har mulighed for at forny sig selv. Med denne tilgang vedligeholdes økosystemet og jordens naturlige ressourcer. 

Når man taler om, at fisk er bæredygtigt, er det derfor et udtryk for, hvor mange fisk man fanger og hvordan fisken bliver fanget.
En fordel ved at købe frisk fanget fisk, er at det ofte har et lavt klimaaftryk.

Hvad er bæredygtig fangst?

Kort fortalt handler bæredygtig fangst om, at man ikke fanger flere fisk end bestandene kan holde til, og at man som fisker bruger nogle metoder, der tager hensyn til miljøet.
Vil du gerne spise fisk, der er fisket efter bæredygtige standarder, så findes der to mærker i Danmark, som du bør kigge efter, dér hvor du handler og spiser fisk: MSC og Naturskånsom.

MSC er den internationale mærkningsordning for miljøvenligt og bæredygtigt fiskeri.

NaturSkånsom er det nye danske statskontrollerede mærke, som er en garanti for at fisken er fanget vildt med respekt for naturen.

Hvad er MSC?

MSC (Marine Stewardship Council) har siden 1999 været en uafhængig international mærkningsordning for miljøvenligt og bæredygtigt fiskeri, efter at være blevet etableret tilbage i 1997 gennem et samarbejde mellem Naturfredningsforeningen og Unilever. 

MSC arbejder aktivt for at sikre et godt havmiljø, hvilket herunder sikres gennem grundig sporbarhed. Alle MSC-certificerede produkter kan spores hele vejen gennem forsyningskæden tilbage til et MSC-certificeret fiskeri. Som forbruger kan du dermed være sikker på, at din fisk er fanget bæredygtigt og med respekt for havets miljø, hvis du vælger MSC-certificeret fisk.

Fisk der er MSC-certificeret, vil bære det blå MSC-mærke, så det er let for dig som forbruger at vælge fisk fra et bæredygtigt fiskeri.

Læs mere om MSC’s sporbarhedsstandard her

MSC definerer bæredygtig fangst ud fra tre grundprincipper:

1. Fiskeriet skal være på et niveau, så der er nok fisk tilbage i havet - Se video

2. Fiskeriet skal forvaltes med forsigtighed, så andre arter og habitater i økosystemet kan vedligeholdes - Se video

3. Fiskeriet skal følge gældende love og kunne tilpasse sig forandringer i havmiljøet - Se video

MSC certificerede fiskerier skal blandt andet kunne dokumentere, at de ikke overfisker bestandene, minimerer deres bifangst af andre arter og at de ikke laver uoprettelig skade på havbunden.

Denne video forklarer, hvordan MSC-mærket garanterer fiskeri uden bifangst, på en letforståelig måde.

Hvad er NaturSkånsom?

Hvis du ser mærket NaturSkånsom betyder det, at fisken lever op til fem krav, som sikrer, at den kommer fra et kystnært, skånsomt og bæredygtigt fiskeri.

De fem krav er:

 • Skånsomme fangstmetoder
 • Sunde bestande
 • Mindre fartøjer
 • Kystnært
 • Kvalitet

Du kan altså være sikker på, at fisken er fanget med skånsomme redskaber, fisken ikke er truet, fartøjet højst er 17 meter, fartøjets fangstrejser ikke er længere end 48 timer og at fiskerne har gennemført kvalitetskursus. En følgegruppe rådgiver løbende Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om mulig udvikling af mærket.

Læs mere om NaturSkånsom her.

Er fisk fra dambrug bæredygtige?

ASC-mærket

For at undgå overfiskeri og for at imødekomme den stigende efterspørgsel på fisk og skaldyr, har der været en stigning i dambrug, der opdrætter fisk. Her bruges der energi og foder til at opdrætte fiskene, men det er stadig muligt at finde bæredygtig fisk fra dambrug. 

Som forbruger kan du kigge efter ASC-mærket (Aquaculture Stewardship Council), der ligesom MSC er en certificeringsstandard. ASC-mærket fisk sikrer således et bæredygtigt, miljømæssigt og socialt ansvarligt fiskeopdræt.

Læs mere om ASC-mærket fisk her

Disse danskfangede fisk og skaldyr har MSC

 • Blåmuslinger
 • Brosme
 • Glashvarre
 • Hesterejer 
 • Hjertemuslinger 
 • Jomfruhummer
 • Koldtvandsrejer 
 • Kulmule
 • Kuller
 • Lange 
 • Mørksej
 • Rødspætte
 • Sild 
 • Sperling 
 • Tunge
 • Østers

Køb blå fisk og skaldyr
- 10 grunde til at vælge den blå fisk!

Få ugens 2 opskrifter


Samtykke (GDPR) ?

Fisk 2 gange om ugen  -  Axelborg, Axeltorv 3, 4. sal  -  1609 København V  - Kontakt os på telefon 33 39 40 28