Spis mindre rovfisk (tungmetaller)

Kvinder, der planlægger graviditet, er gravide eller ammer og børn i alderen 3-14 år bør ikke spise udskæringer af store rovfisk, da de kan have et højt indhold af tungmetaller.

Tungmetallet kviksølv og miljøgiftene PCB og dioxin kan ophobes gennem fødekæden, og forekommer typisk i større, ældre rovfisk. Stofferne ophobes i fiskens fedtdepoter.

Rovfisk

Kendetegnet ved rovfisk er, at de spiser andre fisk, og dermed ophober de tungmetaller gennem fødekæden.

Rovfisk er fx rokke, helleflynder, oliefisk, escolar, sværdfisk, sildehaj, gedde, aborre, sandart og tun (bøf). Arter som danskerne ikke spiser så meget af.

Hvis du er gravid eller ammende, kan du dog uden problemer spise op til 100 gram rovfisk om ugen.

Børn under 3 år bør højst spise 25 gram rovfisk om ugen.

Tun og laks

Fødevarestyrelsen anbefaler, at børn under 3 år slet ikke spiser de store rovfisk og har et begrænset indtag af tun på dåse.

Det skyldes dels, at barnets hjerne udvikles meget i disse år og derfor er meget følsom, og dels at selv et lille indtag af dåsetun vil kunne give et stort indtag af kviksølv set i forhold til børnenes lave kropsvægt. 

Tun på dåse stammer dog typisk fra små tunfisk, som typisk har et lavere indhold af kviksølv end tunbøffer.

Størstedelen af den laks, som du finder i detailhandlen, er opdrætslaks, som du uden problemer kan spise rigeligt af ifølge Fødevarestyrelsens anbefaling.

Laks fra Østersøen og den Botniske Bugt kunne tidligere have et for højt indhold af miljøgifte, på grund af forurening i disse farvande.

I dag er der imidlertid indført forbud imod fiskeri af store laks over 5,5 kg i visse områder af Østersøen.

Desuden er der indført påbud om, at mellemstore laks (2 – 5,5 kg) skal gennemgå en dybdetrimning, hvor fedtdepoterne og fedtvævet skæres fra. Mindre laks kan spises uden problemer.

Gravide og ammende skal derfor ikke tage særlige forbehold i forhold til laks fra Østersøen og dåsetun ifølge Fødevarestyrelsens anbefaling.

Læs mere om at spise fisk som gravid her.

 

Kilde: Miljøstyrelsen; Fødevarestyrelsen

Få ugens 2 opskrifter


Samtykke (GDPR) ?

Fisk 2 gange om ugen  -  Axelborg, Axeltorv 3, 4. sal  -  1609 København V  - Kontakt os på telefon 33 39 40 28