Kendetegn

Sandarten er en slank og smuk fisk, dens ryg og sider er grågrønne med mørkere tværbånd eller sammenvoksede pletter. Bugen er hvidlig. Rygfinnen og sædvanligvis også halefinnen er sortplettede. Hannen kendes let fra hunnen på en tydeligere "pande", hos hunnen er linien fra snudespidsen til den forreste rygfinne jævnt opadstigende.

Sandarten er beslægtet med Nilaborren, der er blevet en meget populær spisefisk de seneste år. Mindstemålet er 50 cm. Sandarten kan blive ca. 1 meter lang. Den vejer sædvanligvis 7-8 kg.

Levested:

Sandarten er en egentlig ferskvandsfisk, men kan også træffes i Østersøen. Den lever i søer og åer. Udbredelsen i Danmark er i stor udstrækning resultatet af udsætninger. Sandarten optræder ofte i småstimer. Sandarten er først og fremmest udbredt i østersølandene, de østeuropæiske lande og på Balkan.

Føde:

Sandarten er en udpræget rovfisk, den æder småfisk, orme, snegle og insektlarver. Om vinteren er fødeoptagelsen nedsat, i yngletiden æder den ikke.

Fangstmetode:

Bundgarn, ruser, vod og langliner.

Tilberedning:

Sandarten kan steges, dampes og grilles og har meget velsmagende kød.

Sæson:

Sæson hele året. Er dog fredet fra 1. - 31. maj.

Ernæring og sundhed:

Sandarten er en mager fisk. Den er særligt rig på jod og selen. Se et samlet skema over fisk og næringsværdier her.

Få ugens 2 opskrifter


Samtykke (GDPR) ?

Fisk 2 gange om ugen  -  Axelborg, Axeltorv 3, 4. sal  -  1609 København V  - Kontakt os på telefon 33 39 40 28