Kendetegn

Rødtungen har en aflang til oval facon med et lille hoved, som har en lille mund med tykke, lidt fremskudte læber. Skindet er rødbrunt med små skæl på oversiden og kan derfor virke ret glat. Undersiden er hvid til spættet. Rødtungen kan blive op til 65 cm, men den bliver sjældent større end 40 cm.

Levested:

Rødtungen lever på hård bund eller skalgrus fra 10 til 250 meters dybde, hvor de unge lever på lavere vand end de voksne. Den er udbredt fra Hvidehavet til Biscayen inklusive De Britiske Øer og Færøerne. I danske farvande er den udbredt indtil den vestlige Østersø.

Føde:

Rødtungen lever hovedsageligt af børsteorme, men spiser også slangestjerner, rejer, snegle og muslinger.

Fangstmetode:

Den fiskes med trawl, garn eller snurrevod. Fiskeriet er reguleret af kvoter. Mindstemål er 26 cm.

Tilberedning:

Rødtungen har hvidt, sødligt kød. Kan bruges både som hel, filet og flået. Er god både kogt, stegt og dampet. Rødtungen smager bedst i oktober og november. 

Sæson:

Sæson hele året. Rødtungen fiskes dog mest om vinteren. Spisekvaliteten topper i månederne oktober og november.

Ernæring og sundhed:

Rødtungen er en mager fisk. Den er særligt rig på selen. Se et samlet skema over fisk og næringsværdier her.

Få ugens 2 opskrifter


Samtykke (GDPR) ?

Fisk 2 gange om ugen  -  Axelborg, Axeltorv 3, 4. sal  -  1609 København V  - Kontakt os på telefon 33 39 40 28