Kendetegn

Lubben minder meget om sej og torsk og kaldes også lyssej. Den kan kendes på den mørke sidelinie, der slår en bugt over brystfinnen. Derudover er lubben mere plump i kroppen end sejen. Den har en stor mund med kraftigt underbid og ingen skægtråd. Den har tre rygfinner og to bugfinner. Ryggen af fisken er brunlig eller blågrøn og siderne lysere. Gattet ligger under forreste del af første rygfinne.

Lubben kan blive op til 130 cm lang, men er normalt ca. 50-60 cm.

Levested:

Lubben lever nær bunden, ved kyster og indtil 200 meters dybde - ofte nær skibsvrag ligesom langen og havålen. Udbredt i det nordøstlige Atlanterhav ind i Barentshavet fra det nordlige Norge og Svalbard ned til Nordafrikas kyst. Almindelig i de skandinaviske farvande ind til Øresund. Den kan dog en sjælden gang træffes i den østlige Østersø.

Føde:

Lubben lever af orme, mindre krebsdyr, havkarusser, gylter, nålefisk, ulke, sild, brisling og hundestejler.

Fangstmetode:

Lubben tages som bifangst med garn og trawl. Mindstemål er 30 cm.

Tilberedning:

Kødet er groft, men fast og lyst. Luppen kan tilberedes på mange måder, fx koges, dampes eller grilles.

Sæson:

Sæson fra september til maj. Spisekvaliteten topper i månederne oktober, november og december.

Ernæring og sundhed:

Lubben er en mager fisk.

Få ugens 2 opskrifter


Samtykke (GDPR) ?

Fisk 2 gange om ugen  -  Axelborg, Axeltorv 3, 4. sal  -  1609 København V  - Kontakt os på telefon 33 39 40 28