Tiarmet blæksprutte

Opskrifter med denne fisk

Ingen opskrifter med denne fisk

Kendetegn

Den tiarmede blæksprutte har en armkrans med otte korte og to lange arme. Arter af blæksprutter fra Loligo-slægten har giftkirtler, som afgiver spyt, der bruges til at lamme byttet. Den har meget store øjne i forhold til kroppens størrelse. Ligesom den ottearmede blæksprutte kan den hurtigt skifte farve efter omgivelserne.

Kroppen bliver op til 60 cm for hunner og 35 cm for hanner. Den maksimale vægt er ca. 1,5 kg.

Levested:

Blæksprutten lever i dybder fra 20 til 250 meter. Er udbredt fra midt Norge til Nordafrika, inklusive Middelhavet. I de skandinaviske farvande findes den indtil Øresund. Bestanden overvintrer på dybt vand ved Portugal og vandrer derefter nordpå. Optræder i store stimer i Nordsøen om sommeren.

Føde:

Blæksprutten lever af skaldyr, andre blæksprutter og fisk som brisling, tobis og ungsild.

Fangstmetode:

Fanges som bifangst i trawl.

Tilberedning:

Blæksprutten kan fx koges, grilles, steges og marineres.

Sæson:

Sæson hele året. Blæksprutten findes kun i større antal i danske farvande fra maj til efteråret.

Ernæring og sundhed:

Blæksprutten hører til kategorien ”mager fisk”.

Få ugens 2 opskrifter


Samtykke (GDPR) ?

Fisk 2 gange om ugen  -  Axelborg, Axeltorv 3, 4. sal  -  1609 København V  - Kontakt os på telefon 33 39 40 28