Kendetegn

Som de fleste torskefisk har kulleren tre rygfinner og to gatfinner. Den har overbid, en lille skægtråd og en mørk sidelinie. Ryggen er mere eller mindre gråbrun eller grågrøn. Siderne er sølvgrå, og bugen er hvid. Den kendes nemt på den mørke plet over brystfinnen.

Levested:

Kuller lever på bunden fra 10 til 450 meters dybde - oftest på 80 til 200 meters dybde. Den er udbredt i den nordlige del af Atlanten. Den er almindelig indtil Skagerrak og Kattegat. Kulleren foretager lange vandringer.

Føde:

Kulleren lever mest af bunddyr som slangestjerner, børsteorme og bløddyr. Den æder også gerne rogn fra fx sild eller lodde og med alderen desuden fisk. I Nordsøen bliver kulleren kønsmoden i 3-4-års-alderen. Ved Nordnorge i 4-8-års-alderen. Gydningen foregår i marts-juni i havområder med en høj saltholdighed. Derefter søger kulleren mod dybere vand.

Fangstmetode:

Sammen med torsken og sejen hører kulleren til de vigtigste arter, der fiskes inden for torskefamilien. Dansk fiskeri efter kuller finder sted i Nordsøen og Skagerrak/Kattegat. Siden 1996 er kuller i disse områder blevet behandlet som en bestand. Kuller fanges med bundtrawl, snurrevod og liner. Kullerfiskeriet er reguleret af kvoter og følger regulering for torsk. Flere fiskerier i Nordsøen kan tage torsk uden at fange kuller (områdeafhængigt), mens det er svært at undgå, at der tages torsk i fiskerier, der er rettet mod kuller.

Tilberedning:

Kødet minder meget om torskens, men flagerne er mindre, og det er en smule mere tørt. Kulleren kan erstatte torsken eller andre torskefisk i forskellige retter. Kulleren kan tilberedes på mange måder, fx koges, dampes eller grilles.

Sæson:

Sæson hele året. Spisekvaliteten topper i månederne september, oktober og november.

Ernæring og sundhed:

Kulleren er en mager fisk. Den er særligt rig på selen. Se et samlet skema over fisk og næringsværdier her.

Få ugens 2 opskrifter


Samtykke (GDPR) ?

Fisk 2 gange om ugen  -  Axelborg, Axeltorv 3, 4. sal  -  1609 København V  - Kontakt os på telefon 33 39 40 28