Havbras

Opskrifter med denne fisk

Ingen opskrifter med denne fisk

Kendetegn

Havbras tilhører gruppen af pigfinnede fisk, og er tæt beslægtet med aborre. Den største vægt er målt til 12 kg, og fisken var 103 cm lang.

Levested:

Den lever langs kysterne i saltvand og i brakvand i flodmundinger. Den er udbredt fra omkring Storbritannien i nord, sydpå langs Frankrigs og Spaniens kyst og ind i Middelhavet. Den findes også langs med Afrikas vestkyst ned til Senegal.

Den gyder om foråret langs med De Britiske Øer. Yngel af havbras lever i stimer, men efterhånden som fisken vokser, spredes stimerne.

I Sydeuropa har havbras altid været betragtet som en stor delikatesse og således en højværdi fisk. Opdræt af havbras blev påbegyndt først i 1980erne i Frankrig, Grækenland og Italien. Fra midten af 1990erne tog udviklingen i opdrættet af havbras fart. Yngel opdrættes i recirkulerede opdrætsanlæg på land, og senere udsættes fisken til videre produktion i havbrug med netbure.

Føde:

Den lever af rejer, blæksprutter og fisk.

Sæson:

Sæson hele året.

Ernæring og sundhed:

Havbrasen er en mager fisk.

Få ugens 2 opskrifter


Samtykke (GDPR) ?

Fisk 2 gange om ugen  -  Axelborg, Axeltorv 3, 4. sal  -  1609 København V  - Kontakt os på telefon 33 39 40 28