Guldbras

Opskrifter med denne fisk

Ingen opskrifter med denne fisk

Kendetegn

Guldbras hører ligesom havbras til gruppen af pigfinnede fisk, og er også tæt beslægtet med aborre. Guldbrasen kan blive op til 70 cm lang. Den største fisk, der er målt vejede 17,2 kg.

Levested:

Guldbrasen opdrættes i dag i store mængder, og det er således først og fremmest som opdrætsfisk, den forefindes i handlen. Opdrættet blev udviklet på samme måde som opdrættet af havbars, hvor specielt Grækenland og Tyrkiet er de store producentlande.

Den lever dog næsten udelukkende i saltvand, hvor den findes udbredt over store dele af verden, i Middelhavet og langs Afrikas kyst og i det Indiske Ocean.

Føde:

Guldbrasen er en rovfisk, der især æder muslinger og østers, samt bundlevende krebsdyr (krabber mm.). Den er noget speciel ved at kunne optræde som hermafrodit, idet den kan have både hanlige og hunlige gonader på samme tid. Der er et meget stort antal af forskellige arter af bras.

Sæson:

Sæsen hele året.

Ernæring og sundhed:

Guldbrasen er en mager fisk.

Få ugens 2 opskrifter


Samtykke (GDPR) ?

Fisk 2 gange om ugen  -  Axelborg, Axeltorv 3, 4. sal  -  1609 København V  - Kontakt os på telefon 33 39 40 28