Fjæsing

Opskrifter med denne fisk

Ingen opskrifter med denne fisk

Kendetegn

Fjæsing hører til pigfinnefiskene. Den har en langstrakt krop med små skæl. Kroppens sider er smaragdgrønne og blå med guldglinsende striber og pletter. Bugen er lys.

Fjæsingen har opadvendte øjne, som sidder tæt ved siden af hinanden. Nær øjets kant sidder 2-3 små bagudrettede pigge. Øjnene sidder nær den store opadbuende mund. Gatfinnen og den anden rygfinne strækker sig helt ned til haleroden.

Fjæsingen har en lang rygfinne bagest og en kort forrest, hvor der sidder to pigge med gift. Den har desuden en pig på hvert gællelåg. Et fjæsing-stik er for raske personer meget smertefuldt, men næppe livstruende. Derimod kan giften være livsfarlig for personer med svagt hjerte. Fjæsingens normale størrelse er 20 til 30 cm, og den kan maksimalt blive 50 cm lang.

Levested:

Fjæsingen er en almindelig fisk i danske farvande dog sjælden i den sydlige og vestlige del af Østersøen. Om sommeren lever den på sandet bund på 1 til 30 meters dybde. Den ligger gerne nedgravet i sandet på lavt vand om sommeren, så blot hoved og rygfinner stikker op og giver derfor risiko for, at badende får piggene op i foden. Om vinteren søger den ud på større dybder op til 150 meter.

Føde:

Om natten svømmer fjæsingen op fra sin nedgravede position og jagter krebsdyr og småfisk som små fladfisk og torskefisk.

Fangstmetode:

Fjæsingen tages ofte som bifangst under fiskeri efter fladfisk.

Tilberedning:

Hel eller filet. Fjæsingen kan steges, grilles eller fx paneres. Fjæsingen er bedst i sommermånederne.

Sæson:

Sæson hele året.

Ernæring og sundhed:

Fjæsingen er en mager fisk.

Få ugens 2 opskrifter


Samtykke (GDPR) ?

Fisk 2 gange om ugen  -  Axelborg, Axeltorv 3, 4. sal  -  1609 København V  - Kontakt os på telefon 33 39 40 28