Hvem deltager i samarbejdet?


Amanda Seafoods

Danmarks Fiskehandlere

Danmarks Fiskeriforening PO.

Danmarks Pelagiske PO.

Danish Seafood Association

Dansk Akvakultur

Fødevarestyrelsen

Geia Food

Glyngøre

Konsumfisk

Launis

Lerøy Schlie

Letz Sushi

MSC Danmark

Royal Greenland

Scanfish

Tenax Sild

Vilsund Blue

 

 

Interesseret?


Kontakt:

Lone Marie Eriksen

Chefkonsulent
Fisk & Skaldyr
Landbrug & Fødevarer

lmer @ lf.dk

24 26 30 33

Hvem står bag?


Kampagnerne ‘Fisk 2 gange om ugen’ og 'Fisk i kantinen' varetages nu af Landbrug & Fødevarer:

"Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes at forankre de afsætningsfremmende indsatser hos Landbrug & Fødevarer. Fisk og skaldyr supplerer nu kød, mejeri, frugt & grønt, og du kan derfor sige, at vi nu har samlet ‘hele tallerkenen’ under ét," siger Flemming Nør-Pedersen, der er direktør for Virksomhed & Marked hos Landbrug & Fødevarer.

Lone Marie Eriksen er flyttet til Landbrug & Fødevarer i en stilling som chefkonsulent for Fisk & Skaldyr:

"Det er godt, at vi kan bevare og videreudvikle flere års gode resultater, som Foreningen Fiskebranchen har opnået i forhold til detailhandlen og Foodservice. Jeg tager løbende kontakt til leverandører, foreninger og NGO’er med fokus på sundhed og bæredygtighed, der alle ser en interesse i, at danskerne øger deres indtag af bæredygtige fisk og skaldyr. Det gør jeg for at invitere dem med i et bredere samarbejde / partnerskab for fisk og skaldyr," siger hun.

Danskerne spiser mere fisk

Danskernes indtag af fisk har været stigende de seneste 12 år, men vi er stadig ikke oppe på Fødevarestyrelsens anbefaling om 350 gram fisk om ugen.

Ifølge de seneste kostundersøgelser fra 2013 spiser danskerne i gennemsnit 259 gram fisk om ugen. Det er en stigning på 68 pct. siden 2008.

Særligt Fødevarestyrelsens anbefaling om ‘at spise fisk mindst to gange om ugen til hovedret og flere gange om ugen som pålæg’ er kun delvist trængt igennem til danskerne. Det skal der fortsat gøres noget ved, mener Lone Marie Eriksen:

"Når Fødevarestyrelsens anbefaling siger 350 gram fisk om ugen, kan indtaget og dermed også salget i runde tal øges med 33 pct. Det kan kun ske, hvis vi alle samarbejder og hver uge inspirerer til mere fisk i detailhandlen og i kantinen," siger hun.

Information og viden til fri afbenyttelse

Fremadrettet ønsker Landbrug & Fødevarer, at den gode information og viden fra 12 års arbejde forbliver synlig. Det betyder, at kommunikationen via en række hjemmesider som fx 2gangeomugen.dk, fiskikantinen.dk, spisdanskfisk.dk og spisfrokostfisk.dk fortsætter og videreudvikles.

Alene fra 2gangeomugen.dk sendes der hver uge nyhedsbrev til 50.000 forbrugere, der ønsker inspiration til ugens to fiskeretter. Derudover vil dialogen med detailhandel, Foodservice og leverandører fortsætte med en opfordring til, at også de inspirerer danskerne til fisk hver uge via deres kanaler.

"Vi ser det ligeledes som vores opgave at bevare fokus på fisk og skaldyr, når der sættes nye undersøgelser i gang, samt når der i medierne tales sund kost, bæredygtighed og klimarigtige fødevarer," siger Lone Marie Eriksen.

…………..

FAKTABOKS:

De nyeste tal fra DTU’s undersøgelse ‘Danskernes Kostvaner 2011-2013’ viser, at forbrugere over 18 år i gennemsnit spiser flere gram fisk om ugen, og at indtaget har været stigende år for år. I 2008 spiste forbrugere over 18 år i gennemsnit 154 gram fisk om ugen, mens de i 2013 spiste 259 gram fisk om ugen. Det er en stigning på 68 pct.

Kilde: DTU Fødevareinstituttet

Strategi

•     Følgende driftes / vdereudvikles: 

www.2gangeomugen.dk herunder ugentligt nyhedsbrev til 50.000 forbrugere
www.fiskikantinen.dk herunder månedligt nyhedsbrev til 500 kantiner/kokke
www.spisdanskfisk.dk, herunder oplistning af ugentlige tilbud fra kædeaviserne (kun for deltagende virksomheder)
www.spisfrokostfisk.dk, herunder oplistning af ugentlige tilbud fra kædeaviserne (kun for deltagende virksomheder)
Netværk/dialog indkøbere detail 
Netværk/dialog indkøbere Food Service
PR på nøgleområder /Fisk og skaldyr
Forbrugerindsigter /Fisk i kantinen (YouGov)
Salgstal (Nielsen)/ Indtag af fisk (DTU Fødevareinstituttet)
Grafisk materiale ( 2gangeomugen-logo, kostanbefalinger, opskriftsfotos mv. - kun for deltagende virksomheder)  

•      Der tages løbende dialog med detailkæder og leverandører mhp. at påvirke til, at der hver uge inspireres til ”Fisk 2 gange om ugen som hovedmåltid og hver dag som pålæg” – i kædernes tilbudsaviser, i nyhedsmails mv. Der er mange anledninger til at kommunikere hver uge:  Bæredygtighed, Nøglehul, Oprindelse, Kostråd, Inspiration til nem og lækker fisk mv.

•      Sammen med leverandører, fiskehandlere, Food Service-grossister, regioner og kantiner tages der initiativ til at afholde afsætningsfremmende seminarer, temadage, fiskekurser mv. for at sætte øget fokus på kategorien.   

•      Fisk & skaldyr integreres på Landbrug & Fødevarers årlige konferencer og arrangementer: Sunde Børn, Madskolerne, Fødevaredagen og  Ernæringsfokuskonferencen -  i det omfang, at de deltagende virksomheder ser interesse i dette. 

•      Der søges funding til afsætningsfremmende kampagner og indsatser - fx Uge 2 kampagne, Fisk og Bæredygtighed på landets arbejdspladser m.fl. - der understøtter ønsket om et øget salg og indtag af sunde og bæredytige fisk og skaldyr.  

 

Mål: Øget indtag af fisk og skaldyr -> 350 gram om ugen = 33% øget salg!