Spis mindre rovfisk


Kendetegnet ved rovfisk er, at de spiser andre fisk, og dermed ophober de tungmetaller gennem fødekæden. Rovfisk er fx rokke, helleflynder, oliefisk, escolar, sværdfisk, sildehaj, gedde, aborre, sandart og tun (bøf). Arter som danskerne ikke spiser så meget af. Hvis du er gravid eller ammende, kan du dog uden problemer spise op til 100 gram rovfisk om ugen. Børn under 3 år bør højst spise 25 gram rovfisk om ugen.

 

Laks og tun

Størstedelen af den laks, som du finder i detailhandlen, er opdrætslaks, som du uden problemer kan spise rigeligt af ifølge Fødevarestyrelsens anbefaling. Tun på dåse stammer typisk fra små tunfisk. Gravide og ammende skal derfor ikke tage særlige forbehold i forhold til laks og dåsetun. Det er kun tun-bøffer, som typisk kommer fra større og ældre tun, du bør være forbeholden over for. 

Til dig, der vil vide mere

Tungmetaller og miljøgifte stammer mest fra nedfald af vulkansk aske i havet og fra kulfyrede kraftværker, men kom tidligere også i betydelig grad fra industrien.

 

Tungmetaller

Tungmetallet kviksølv og miljøgiftene PCB og dioxin kan ophobes gennem fødekæden, og forekommer typisk i større, ældre rovfisk. Stofferne ophobes i fiskens fedtdepoter.


Miljøgifte
 

Laks fra Østersøen og den Botniske Bugt kunne tidligere have et for højt indhold af miljøgifte, på grund af forurening i disse farvande. I dag er der imidlertid indført forbud imod fiskeri af store laks over 5,5 kg i visse områder af Østersøen. Desuden er der indført påbud om, at mellemstore laks (2 – 5,5 kg) skal gennemgå en dybdetrimning, hvor fedtdepoterne og fedtvævet skæres fra. Mindre laks kan spises uden problemer. Som gravid eller ammende kan du derfor roligt spise laks fra Østersøen ifølge Fødevarestyrelsens anbefaling.