Økologiske fisk og skaldyr

Økologi - fisk - skaldyr...


Sunde dyr er dyr uden stress. Det er én af hovedprincipperne i den økologiske tanke, og det gælder også for produktionen af økologiske fisk og skaldyr. På siden her kan du læse om de økologiske retningslinjer, og se hvor du kan købe økologiske fisk og skaldyr.

Principperne bag økologiske fisk og skaldyr
- fokus på velbefindende
- Ingen brug af GMO-modifiserede stoffer i foderet
- Ingen brug af syntetisk farvestof i produktionen
- minimering af anvendelsen af medicin og kemikalier 
- minimering af påvirkninger fra det ydre miljø
- fokus på bæredygtighed i produktionen
- prioritering af grøn energi i produktionen
- sporbarhed fra forbrugeren til producenten

Hvilke danske økologiske fisk og skaldyr kan jeg købe?
Det er kun inden for opdræt, at man kan tale økologi. For kun i hav- og dambrug kan man kontrollere, hvad fisk- og skaldyr udsættes for. I den danske handel kan du købe følge økologiske fisk og skaldyr:

- Regnbueørred
- Bækørred
- Kildeørred
- Blåmusling

Hvor kan jeg købe dem?
Økologiske fisk og skaldyr er mærket med det røde Ø-mærke, ligesom andre økologiske produkter. Du kan købe de økologiske produkter i supermarkeder, hos fiskehandlere og i specialbutikker.

Økologi er i fremdrift
Flere danske havbrug og producenter af linemuslinger er ved at gå over til økologisk produktion. I 2010 blev der indført et fælleseuropæisk regelsæt for økologisk opdræt. Det betyder, at alle opdrættede fisk og skaldyr i princippet kan produceres efter et økologisk regelsæt. Se mere om Dansk Økologisk opdræt her.